Uncategorized

Patronatul Serviciilor Private din România

Patronatul Serviciilor Private din România o organizație patronală, autonomă, fără caracter politic, înființată în baza principiului liberei asocieri, ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, ce funcționează în temeiul prevederilor Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații și are ca principal obiectiv reprezentarea, susținerea și aprobarea intereselor membrilor săi în relația cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane fizice sau juridice.

Activitatea Patronatului excede însă sfera relațiilor de reprezentare a intereselor membrilor săi, organizația asumând-și un rol activ atît din punct de vedere economic, cât și din punct de vederesocial, prin promovarea unor principii fundamentale ale dezvoltării sustenabile precum incluziunea socială, egalitatea de șanse și de tratament sau respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

La rândul lor, organizațiile care au statut de membru al Patronatului Serviciilor Private din România împărtășesc un set de valori comune atât în ceea ce privește atitudinea responsabilă față de comunitatea în care își desfășoară activitatea în calitate de agenți economici, cât și în ceea ce privește dezvoltarea unor modele de business bazate pe valoare adăugată, profesionalism și echitate economică și socială.

Patronatul Serviciilor Private din România invită orice entitate juridică privată din România, care manifestă preocupări în domeniul serviciilor private să adere la convingerile organizației și să contribuie alături de ceilalți membri la creșterea competitivității mediului de afaceri românesc și la promovarea principiilor incluziunii sociale și egalității de șanse ca fundament al dezvoltării sociale durabile.

Patronatul Serviciilor Private din România furnizează pentru membrii săi o serie de servicii care prezintă un impact semnificativ pozitiv și asupra mediului economic și social în care aceștia își desfășoară activitatea curentă, după cum urmează:

  • servicii de reprezentare, promovare, susținere și apărare a intereselor economice, juridice și sociale ale membrilor săi în raport cu autoritățile publice;
  •  servicii ce au ca obiect promovarea concurenței loiale, asigurarea egalității de șanse și de tratament, combaterea discriminării, facilitarea incluziunii sociale a grupurilor defavorizate și promovarea unui climat de profesionalism și respect reciproc între membri și, între aceștia și reprezentanții societății civile si autoritatilor cu care intră în contact;
  • servicii de consiliere pentru societati comerciale, persoane juridice furnizoare de orice servicii private;
  • servicii de informare, consultanță și asistență de specialitate, inclusiv în domeniul formării profesionale manageriale;
  • servicii de reprezentare media, de editare de buletine informative pentru susținerea intereselor legitime ale membrilor săi și ale comunității pe care o reprezintă;
  • servicii specializate de management pentru proiectele aflate în implementare sub egida Patronatului sau a membrilor acestuia.

Dincolo de aceste categorii de servicii, care nu sunt limitative, Patronatul Serviciilor Private din România îi asigură pe membrii săi și pe toate părțile interesate că depune eforturi continue în direcția protejării imaginii pe piață a acestora și a sporirii gradului de vizibilitate a inițiativelor asumate în domeniul serviciilor private.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *